این نامه ارشادی است یا انتخاباتی ؟؟

نام آقای احمدی نژاد رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه به آقای محصولی وزیر کشور در رابطه با اجرای امنیت اجتماعی آن هم پس از دو سال از اجرای آن که این روزها بسیاری از معایب آن بر طرف شده سئوالات فراوانی را در محافل فرهنگی مذهبی و قضایی کشور بوجود آورده است طرح امنیت اجتماعی وقتی شروع شد به دلیل افزایش ظواهر ناپسند اجتماعی که عموما ناشی از تحقق جرائم مشهود در اجتماع بود با استقبال قاطبه مردم متدین به ویژه مراجع معظم تقلید روبرو شد. نکاتی که آقای احمدی نژاد در نامه خود به وزیر کشور بر آن پای می فشارد در ابتدای اجرای طرح علما و مراجع ضمن اصرار بر استمرار طرح تاکید بر رعایت حدود شرعی و برخوردهای اخلاقی داشتند. اکنون سئوالی که مطرح است این که امروز چه اتفاق تازه ای افتاده که رییس جمهور را نگران کرده و او را مجبور به نوشتن نامه ای سرگشاده نموده است
در دوران دوم خرداد زمانی که بسیاری از متدینین جامعه نسبت به ظهور و بروز ناهنجاری های اجتماعی ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد با متخلفین و هنجارشکنان شدند مهاجرانی وزیر وقت ارشاد علیرغم این که مسئولیتی دراین زمینه نداشت سینه را سپر کرد و از دین اسلام به عنوان دین سهله و سمحه یاد کرد و چاره مقابله با ناهنجاری های اجتماعی را فعالیت فرهنگی دانست . در آن زمان مقالات و کتاب های زیادی به حق در پاسخ برداشت نادرست مهاجرانی از سهله و سمحه و روایت پیامبر اکرم (ص ) منتشر شد.
در نامه رییس جمهور نکاتی وجود دارد که توجه به آن می تواند به سئوالهایی که در زمینه انتشار این نامه ایجاد شده است پاسخ دهد.
1 ـ از آنجا که مجری طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی است آن هم در زمانی که به قول سیاست ورزان فتیله این طرح پایین کشیده شده است که آقای رییس جمهور برآشفته و خواستار جلوگیری از آنها و درخواست دریافت گزارش مستمر شده است . در صورت وجود برخی تخلف ها که حتی با اصل طرح امنیت اجتماعی هم مغایرت دارد چرا به صورت محرمانه از وزیر کشور چنین درخواستی نمی شود با توجه به اینکه وزیر کشور از دوستان نزدیک رییس جمهور و مجری منویات وی است چه انگیزه ای باعث شده که این نامه رسانه ای شده و چنین وانمود شود که رییس جمهور با اجرای طرح امنیت اجتماعی مخالف است هر چند در نامه رییس جمهور خواسته شده با افرادی که به طور سازماندهی شده اقدام به اجرای برنامه تخریب فضای عمومی می کنند برخورد قاطع شود ولی در این نامه از اجرای این طرح حمایت نشده است !
انتشار این نامه در چنین شرایطی باعث می شود که مدعیان اصلاح طلبی که دم از فروپاشی اجتماعی و ایجاد فضا برای تحقق آن می زدند امروز از نامه رییس جمهور به عنوان یک نامه تبلیغاتی و انتخاباتی یاد کنند!!
2 ـ حرکت بر مدار قانون و ایفای مسئولیت در حیطه وظایف قانونی از نکات موکد امام راحل و مقام معظم رهبری است . نیروی انتظامی به عنوان مجری طرح های امنیت اجتماعی از یک سو زیر نظر فرماندهی کل قوا و از طرف دیگر ضابط قوه قضاییه است . اگر وزیر کشور مسئولیتی در قبال نیروی انتظامی دارد ناشی از تفویض اختیار از سوی فرماندهی کل قوا است . بنابراین آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و عضوی از دستگاه اجرایی حق دخالت در امور نیروی انتظامی را ندارد. بنابراین وقتی آقای رییس جمهور اعلام می کند احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان استفسار نماید اگر جنبه ارشادی داشته باشد طبیعی است که حق هر شهروندی در این زمینه محفوظ است ولی آقای رییس جمهور به عنوان شخصیت حقوقی طبق قانون حق دخالت در امور قضایی و نیروی انتظامی را ندارد از طرف دیگر بسیاری از مظاهر مفاسد اجتماعی جرم مشهود است و بر اساس قانون ضابطین دادگستری موظفند بدون حکم قضایی و شاکی عمومی با متخلفین جرایم مشهود برخورد کنند و تخلف از اجرای این قانون خود نوعی ناهنجاری است که رییس جمهور با توجه به قسمی که خورده است بایستی حافظ قانون در این کشور باشد نه ناقص آن .
3 ـ معلوم نیست چرا منتقدین به مبارزه با مفاسد اجتماعی در بیان دلایل خود برای عدم برخورد با متخلفین اجتماعی ویژگیهای ملت بزرگ ایران و جوانان غیرتمند این سرزمین را مستمسک قرار داده و آب پاکی روی دست متخلفین می ریزند. ملت قهرمان ایران و جوانان پاک و مومن این سرزمین برای آنکه پیرایه ای به اجتماع آنان انتساب پیدا نکند بیش از همه خواستار زدودن جامعه از هرگونه ناهنجاری اجتماعی هستند نگاهی به آمار بزهکاران اجتماعی اعم از اوباش و اراذل معتادان قاچاقچی ها مزاحمان نوامیس مردم سارقین آدم ربایان و چگونگی انجام این تخلف ها این باور را در ذهن انسان ایجاد می کند که تفکیک بین افراد فریب خورده که به توصیه رییس جمهور باید به آنها محبت کرد و افراد سازمان یافته در ابتدای امر کاری غیرممکن و غیر مقدور است و در واقع ثمری جز تعطیل کردن مبارزه با مفاسد اجتماعی در پی ندارد! مگر اینکه چنین برداشت کنیم که آقای رییس جمهور بر این نظر است که کلیه برخوردها بامتخلفین مفاسد اجتماعی از روی محبت همدلی و اعتماد و با روش فرهنگی انجام گیرد و در این مدت مجریان با اقدامات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس افراد فریب خورده را از افراد سازمان یافته تمیز داده و شناسایی کنند و تنها با افراد سازمان یافته برخورد قاطع انجام گیرد ! حالا این مدت چه زمانی است و چرا قبل از اجرای امنیت اجتماعی در شورای عالی امنیت کشور مطرح و اجرایی نشده است سئوالی است که باید برای آن جوابی دست و پا کرد.
4 ـ برخی شاید مدعی باشند پیام احمدی نژاد خطاب به دستگاههای اجرایی فرهنگی و اجرایی کشور است که آنها را برای اقدامات فرهنگی علیه مفاسد اجتماعی بسیج کند. البته انصاف قضیه این است که این کار یکی از حلقه های گمشده مبارزه همه جانبه با مفاسد است . آسیب شناسی دستگاه های فرهنگی و ارزیابی بودجه هایی که به آنها وارد می شود مقایسه با خروجی و نتیجه کارکرد آنها می تواند به بسیاری از سئوالهای بی پاسخ امروز پاسخ منطقی دهد ولی سخن در این است که اگر پیام رییس جمهور به این مراکز باشد. این سئوال پیش می آید مگر مراکز فرهنگی با متخلفین مظاهر فساد اجتماعی برخورد هم می کردند ! اگر می کردند به چه قانونی ! تا آنجا که حافظه نگارنده یاری می دهد بیشتر مراکز فرهنگی و اجتماعی متهم بودند که همراهی مناسبی با طرح جامع امنیت اجتماعی ندارند.
بنابراین اگر هدف رییس جمهور ایجاد تحرک در مراکز فرهنگی و اجتماعی باشد آن را باید به فال نیک گرفت ولی از هم اکنون مشخص است که باید صبر کرد و به انتظار دستاوردهای اجرای توصیه آقای رییس جمهور نشست . فقط امیدواریم حوزه مسایل اجتماعی همانند حوزه اقتصاد گرفتار آزمایش و خطا نشود.
قم . م . متقی

واکنش لاریجانی به سخنان دیشب احمدی نژاد
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان شب گذشته رئیس جمهور در رسانه ملی گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات بودجه سال 86 هم انحراف دارد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام اباد غرب در تذکری آیین نامه ای در خصوص سخنان رئیس جمهور در شبکه یک سیما در شب گذشته، با استناد به اصول 54 و 55 قانون اساسی و ماده 218 آیین نامه داخلی مجلس بیان داشت: رئیس جمهور در برنامه شب گذشته درباره سرنوشت یک میلیارد دلار در بودجه 85 مطالبی را بیان کرد که جای تامل دارد.

نماینده اسلام آباد غرب اضافه کرد: اگر اسنادی در راستای وصول شدن این یک میلیارد دلار به خزانه باشد واقعا به دولت ظلم شده و گرنه دیوان محاسبات معتقد بر مستندات خویش است و در این زمینه باید توضیحاتی داشته باشد.

وی تاکید کرد: رئیس مجلس باید در قالب این دو اصل قانون اساسی تکلیف این موضوع را روشن کند.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر شما درست است، مطابق اصول مذکور دیوان محاسبات مرجعی است که حساب ها را تطبیق می کند و تفریغ بودجه را ارائه می دهد و مجلس هم باید این نظرات را به اطلاع عموم برساند و نقش اصل 55 قانون اساسی هم این است .

وی با بیان اینکه گزارش خوانده شده در مجلس مربوط به تفریغ بودجه سال 85 و زمانی است که آقای رحیمی ( معاون کنونی امور پارلمان و حقوقی رئیس جمهور) در دیوان محاسبات مسئولیت داشته است گفت: اگر اسنادی وجود داشت باید تا به حال ارائه می شد تا در گزارش تفریغ بودجه لحاظ شود .

وی با بیان اینکه مرجع اصلی ما دیوان محاسبات است، گفت: مجلس بر اساس گزارش دیوان محاسبات است که می تواند قضاوت کند.

رئیس مجلس درپایان گفت: تفریغ بودجه سال 86 هم همین طور است و گزارش دیوان محاسبات نشان دهنده انحراف و اشکالاتی در اجرای بودجه است، اگر دستگاه های دولتی نظراتی دارند باید اعلام کنند تا دیوان محاسبات اسناد و مدارک را بر اساس آنها اصلاح کند.
انتقاد قالیباف از رسانه ملی

دکتر محمدباقر قالیباف در مراسم آغاز به کار 105 دستگاه اتوبوس جدید دو کابین خارجی BRT برای خطوط یک و 3 تندرو و همچنین 30 دستگاه کامیونت ایسوزو به ناوگان امدادی اتوبوسرانی تهران در پاسخ به خبرنگاری که پرسید شما از رسانه ها خواستید با شهرداری تعامل داشته باشند این در حالیست که در روزها و هفته های گذشته در بحث زندان اوین و یا راه اندازی خط دو مترو ایستگاه تهرانپارس شاهد بودیم انعکاس وقایع به درستی صورت نگرفت آیا سانسورهای خبری ارتباطی با احتمال حضور شما در انتخابات دارد یا خیر؟ پاسخ داد: شما چرا همه سوالات را از من می پرسید؟ به من می گویند فلان جا به شما کمک نمی کنند من هم می گویم خب از آنها بپرسید چرا این کار را نمی کنند؟ شهردار تهران ادامه داد: بله، همه به من می گویند رسانه ملی آن گونه که باید خبر شهرداری را انعکاس نمی دهد، من فقط به عنوان یک شهروند می توانم به این امر نگاه کنم. چرا که اگر چیزی بگویم بقیه اش را نیز قطع می کنند. خبرنگاری پرسید بنا بود ظرف چند روز گذشته شما کاندیداتوری خود را برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اعلام کنید، قالیباف گفت: قرار شد شما از من سوال سیاسی. مردم ما امروز آنقدر در اوج معرفت و شناخت هستند تا بدانند برای آینده خود چگونه تصمیم بگیرند; لذا این مردم هستند که پیگیری می کنند و ما باید کارمان را انجام دهیم.

دعوت از قالیباف برای نامزدی در انتخابات


با توجه به اینکه آقای دکتر قالیباف دارای توانمندی های بسیاری است خوب است در عرصه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نیز حضور داشته باشند.

ناصری نماینده گرگان با بیان این مطلب در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: انتخابات ریاست جمهوری یکی از عرصه های رقابت سالم سیاسی در کشور ما است و چه بهتر که هر کدام از نیروها و اشخاصی که توانمندی لازم برای خدمت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور را در خود می بینند در این عرصه حضور یابند.

وی ادامه داد: در میان اصولگرایان همچون اصلاح طلبان می توان انتظار تکثر و تعدد کاندیداها را داشت و با توجه به این که اصلاح طلبان تاکنون 3 کاندیدا دارند ایرادی وجود ندارد که درمیان اصولگرایان هم به تکثر و تعدد نیرو برسند.

وی در خصوص حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات نیز افزود: دکتر قالیباف در طول دوران خدمت خود چه در کسوت نظامی و چه در کسوت شهرداری تهران نشان داده است که دارای توانمندی های خوب و لازمی برای اداره کشور است و خوب است چنین نیرویی در انتخابات حضور یابد.

وی در انتها تأکید کرد: بهتر است کاندیداها در ابتدا اعلام آمادگی کنند و بعد از آن بر سر اجماع با یکدیگر به مذاکره بپردازند.

تعهدات خاتمی به برخی سران عرب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

یک پایگاه خبری عربی فاش کرد: در پی اعلام نامزدی خاتمی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تحولی منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که ناشی از ارتباط گیری‌های وی با سران برخی دولت‌های موسوم به "کشورهای عربی محور اعتدال " و برخی کشورهای مؤثر در جامعه جهانی است.
بنا بر این گزارش، خاتمی در این تماس‌ها متعهد شد تا دیدگاه "مصلحت‌اندیشانه " در روابط منطقه‌ای را جایگزین دیدگاه "عقیدتی " کند و با یادآوری روابط مستحکم دولت وی با کشورهای عربی موسوم به "محور اعتدال "، متعهد شد تا پس از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده، روابط با این کشورها را نه‌تنها به وضع سابق برگرداند بلکه بهتر و مستحکم‌تر کند و در راستای "طرح صلح عربی " نیز تلاش نماید.
طرح موسوم به "صلح عربی " که به پیشنهاد ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در نشست سران عرب در بیروت در سال 2002 میلادی به تصویب رسید بر عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در صورت عقب‌نشینی کامل این رژیم از سرزمین‌های اشغالی سال 1967 میلادی، تشکیل دولت فلسطین و حل مشکل آوارگان فلسطینی تأکید دارد.
پایگاه خبری دنیانیوز می‌افزاید: خاتمی در این تماس‌ها از سران این کشورها خواسته است با فشار بر دولت "باراک اوباما " رئیس جمهور آمریکا، وی را برای تسریع گفت‌وگوهای مستقیم بین واشنگتن و تهران متقاعد کنند تا بدین‌وسیله بهانه را از دست تندروها در جامعه ایران بگیرند.
این گزارش حاکی است، اظهارات اخیر اوباما درباره آمادگی دولت آمریکا برای گفت‌وگو با تهران در آینده نزدیک، ناشی از پاسخ مثبت سران این کشورها به درخواست خاتمی بوده است.
این گزارش افزوده است: این تماس‌ها خاتمی را برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تشجیع کرد زیرا وعده‌هایی دریافت کرد که حاکی از همکاری تام و تمام این کشورها با وی در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهوری آینده ایران است.
سران کشورها که این منبع از آنان با عنوان "محور اعتدال عربی " و "سران برخی کشورهای مؤثر در جامعه جهانی " نام برده است، در پاسخ به اظهارات خاتمی تصریح کرده‌اند که اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده به پیروزی چشمگیری دست یابند، جامعه عربی و جامعه جهانی، با دیدگاه بسیار مثبتی با ایران تعامل خواهند کرد و منافع ایران را به‌سان منافع خود در نظر خواهند گرفت و همچنین به جای اینکه مانند وضع کنونی به ایران به عنوان "دشمن " بنگرند به آن به عنوان یک "شریک " خواهند نگریست.
این گزارش می‌افزاید: سران این کشورها تأکید کرده‌اند که این دستاوردها تنها در صورتی محقق خواهد شد که خاتمی متعهد شود در صورت پیروزی در انتخابات، با حکومت‌های عربی منطقه راه همکاری در پیش بگیرد و از روابط قدرتمند خود با «نیروهای غیرقانونی» مانند حماس و حزب‌الله لبنان، در راستای به ثمر نشستن طرح صلح عربی و برقراری آرامش در منطقه عربی به وسیله همکاری با حکومت‌های عرب استفاده کند.
این منبع دیپلماتیک خاطرنشان کرده است که سران این کشورها همچنین از خاتمی خواسته‌اند از تشدید جدال سنی ـ شیعه به‌ویژه در کشورهای لبنان، عراق و بحرین جلوگیری کند و از بیان اظهارات و حتی تلویحاتی که بیانگر تمایل ایران به تهدید امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است بپرهیزد.

اعلام حضور مهندس موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری

سید علیرضا بهشتی که از مشاوران ارشد میرحسین موسوی است، با انتشار یادداشتی که بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها و منابع خبری مختلف داشته است، تأکید کرده است که میرحسین موسوی به حضور مستقل، مؤثر و فعال خود در انتخابات ادامه می‌دهد. این یادداشت که گفته می‌شود با هماهنگی میرحسین موسوی و ستاد انتخاباتی وی منتشر شده است، پاسخی است به انتظار حامیان میرحسین و بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان.
در پی اعلام نامزدی سید محمد خاتمی، برخی از ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که میرحسین موسوی ضمن اعلام حمایت از آقای خاتمی، از عرصه رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کند. اما میرحسین موسوی تصمیم گرفته است ضمن تأکید بر همکاری و هماهنگی و جلوگیری از پیدایش جو رقابتی میان اصلاح‌طلبان، با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های جبهه اصلاحات، در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته باشد.
در یادداشت علیرضا بهشتی چنین می‌خوانیم:
این روزها با نزدیک تر شدن به زمان ثبت نام نامزدهای دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، شور و نشاط انتخاباتی به تدریج از محدوده‌ی فعالان سیاسی فراتر رفته و آرام آرام به عنوان فرصتی که به میمنت نظام جمهوری اسلامی در اختیار یکایک شهروندان قرار می گیرد تا در تعیین سرنوشت کشورشان به وظیفه‌ی ملی و دینی خود عمل کنند، باب گفتگو و تحلیل پیرامون این حادثه‌ی مهم حیات سیاسی در میان آحاد این جامعه را باز نموده است. هم ورود رسمی آقای کروبی در چند ماه پیش که با توجه به دغدغه های ایشان در قبال وضعیت عمومی کشور صورت گرفت و هم اعلام آمادگی آقای خاتمی در روز بیستم بهمن که علیرغم همه‌ی دشواری های پیش رویی که پیش بینی کرده اند بر خود تکلیف دانسته اند پا به میدان بگذارند، از آنجا که نشانگر احساس وظیفه نسبت به سرنوشت جامعه‌ی ایران است تحسین برانگیز و در خور تقدیر است. همچنانکه باید از اقدام‌ مشابه از سوی هر نامزد احتمالی دیگر، صرف نظر از اینکه به چه جریان فکری یا جناح سیاسی تعلق خاطر دارد، قدردانی و تجلیل کرد.

اصولا از دیدگاهی فراتر از رقابت های رایج عرصه‌ی سیاست ورزی، ضرورت تحول در دهه چهارم، مشارکت همه‌ی مردم و شرایط پیچیده و حساس کنونی ایجاب می کند، هر سرمایه‌ی اجتماعی که بتواند در جهت حفظ و تحقق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی از طریق تمسک به سازوکارهای عقلانیت جمعی معطوف به تحقق اندیشه‌های حضرت امام و آموزه‌های مسلمانی گام بردارد، حضور فعال خود را یک مسؤلیت تاریخی و ضرورتی حتمی بداند. از این منظر آقای میرحسین موسوی نیز که از پشتوانه‌ی تجربه‌ای گران و ظرفیتی شایسته برخوردارند، به حضور مؤثر، مستقل و فعالانه‌ی خود در عرصه‌ی انتخابات وتحولات دهه چهارم انقلاب اسلامی ادامه خواهند داد و در زمان متناسب با اقتضای شرایط کیفیت حضور خود را تبیین می‌نمایند.

بدیهی است که حضور همزمان همه‌ی نگرش های ملتزم به اسلام، اندیشه امام، پایبند به قانون اساسی و معتقد به نقش اساسی مردم در تعیین سرنوشت خویش، و تبیین دغدغه ها و دیدگاه هایشان در قبال امور کشور، منطقه و جهان، به شفافیت مواضعشان خواهد انجامید و نهایتا موجب صراحت مواضع احزاب و فعالان سیاسی خواهد شد. و کیست که در ارزشمندی تغییر کانون توجه رأی دهندگان از «افراد» به «مواضع» تردید کند و آن را پیشرفت و تحولی بزرگ در جهت توسعه‌ی سیاسی نشمارد؟ بر این اساس، شرایط جدید را باید به مثابه گامی بلند در ارتقای آگاهی های سیاسی عمومی، و زمینه ساز استحکام رابطه‌ی پاسخ جویی و پاسخ گویی میان مردم و دلسوزان فعال در عرصه‌اجتماعی کشور تلقی کرد. همچنین، باید اذعان داشت که در همان حال که همپوشانی دیدگاه ها، مواضع و خط مشی ها در بسیاری از موارد آشکار است، بروز تمایزات در خاستگاه و پایگاه طبیعی است و می‌تواند زمینه‌‌ی آگاهی بیشتر مردم را فراهم سازد.

امید است با مراقبتی که همه‌ی دست اندرکاران عرصه‌ی انتخابات، اعم از رقبای انتخاباتی، اصحاب رسانه و مسؤلان مربوطه بکار می‌گیرند، شاهد حضور آگاهانه و آزادانه‌ی همه‌ی شهروندان ایرانی، با هر سلیقه و دیدگاهی که دارند، در تعیین سرنوشت خود باشیم و در خرداد 88، برگزاری یکی از سالم ترین، اخلاق مدارترین و باشکوه‌ترین انتخابات‌ها، در تاریخ این مرز و بوم ثبت شود.

سخنرانی مهندس میر حسین موسوی

مهندس میر حسین موسوی، در سخنرانی که در همایش شهید بهشتی، تشکل و تحزب، در موسسه دین و اقتصاد و با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید مظلوم بهشتی، به مناسبت 29 بهمن، سی امین سالگرد اعلام موجودیت حزب جمهوری برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت. متن کامل سخنرانی مهندس میر حسین موسوی بدین شرح است:

با تسلیت اربعین حسینی و دعا برای پیروی راه حسین علیه السلام، باید بگویم،موضوعی که امروز با عنوان «تشکل و تحزب»برای این همایش انتخاب شده‌ است ، همچون وضعیت حاکم بر روز‌های ‌آغازین انقلاب اسلامی مسئله حیاتی و مهم امروز ماست. البته چگونگی پرداختن به این مسئله برای نیروهای ارزشی اهمیتی اساسی دارد. بنابراین رجوع به روشی که شهید بزرگوار و سالار شهیدان انقلاب اسلامی، دکتر بهشتی در پرداختن به این مسئله داشت، خود اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما دارد.

ادامه مطلب ...
قالیباف: دوره سعی‌وخطا گذشته است

محمد باقر قالیباف در سخنرانی خود پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب گفت: انقلاب اسلامی معنویت را در ابعاد مختلف زندگی مردم وارد کرد، احیا گر حیات مجددی در اسلام بود و عزت را به مسلمانان جهان بازگرداند.


شهردار تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی با رهبری امام (ره)، تلاش مردم و رابطه عمیق ملت و امام (ره) به پیروزی رسیده است افزود: تا امروز این انقلاب با همه فشارهای داخلی و خارجی پابرجا مانده است و نسلهای جدیدی انقلاب نیز در همین 22 بهمن نشان دادند که به انقلاب پایبند هستند.

وی استقلال و آزادی و کوتاه کردن دست دشمنان در کشور را از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در ایران برشمرد و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب حضور مردم در تعیین سرنوشت خود بود و از آغاز انقلاب تا امروز مردمسالاری دینی در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و نظامی جلوه گر شده است.

قالیباف همچنین توجه به جوهره دینی انقلاب اسلامی که تغییر جهت را برای همه جوامع اسلامی بوجود آورد به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی برای جامعه ایران و جامعه مسلمانان جهان برشمرد.

وی در تبیین این دستاورد توضیح داد: در جهتگیری انقلابی با جوهره دینی، معتقدیم اگر دشمنان در برابر ما تا بن دندان مسلح باشند و ما را محاصره اقتصادی کنند باور ما این است که اگر در جهت اسلام و مسیر حق پیش برویم پیروزی با ماست.

وی تاکید کرد : بر این اساس انقلاب اسلامی نشان داد اگر در مسیر الهی گام برداریم و صادقانه و با وحدت حرکت کنیم پیروز خواهیم بود.

شهردار تهران با اشاره به ترورهای گسترده مردم ومقامات کشور در تهران همزمان با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سالهای آغازین انقلاب اسلامی گفت: انصاف این است که امروز نگاه کنیم و ببینیم که دشمنانی که این توطئه ها را علیه ایران شکل داده اند کجا هستند. وی در این راستا به سرنوشت حزب بعث و منافقین اشاره کرد.

قالیباف با ذکر خاطراتی از دفاع مقدس گفت: در آغاز جنگ تحمیلی در عملیاتها ناموفق بودیم چون وقتی فردی، فرهنگی و رویکردی جوهره دینی نداشته باشد و منطبق بر نسبتهای الهی گام برندارد حتی اگر در جبهه حق علیه باطل باشد موفق نخواهد شد و بنی صدر این چنین بود.

وی همچنین در سالروز شهادت شهید مغنیه از وی تجلیل کرد و عملکرد این شهید همچینن پیروزیهای حزب الله لبنان و مردم غزه را نشان دهنده تاثیرگذاری فرهنگ انقلاب اسلامی خواند.

شهردار تهران همچنین توجه به جوهره دینی را عامل موفقیت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواند و گفت: اگر امروز در برخی عرصه های دچار مشکل هستیم، بی تردید باید به درون خود برگردیم و جوهره دینی را جستجو کنیم.

وی گفت: باید تلاش کنیم هر روز نسلهای جوان را با دستاوردهای انقلاب بیش از پیش آشنا کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ دفاع مقدس در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

قالیباف همچنین تاکید کرد باید روز به روز حس دشمن شناسی را بنا به شرایط انقلاب مورد بیشتر توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به تجربه 30 ساله کشور در آستانه دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته است گفت: از این پس دیگر نباید با سعی و خطا حرکت کنیم و سعی و خطا در این دوره دیگر پذیرفتنی نیست، بلکه باید تهدیدات را با پختگی به حداقل ممکن برسانیم.

قالیباف گفت: باید با کمترین هزینه در برابر دشمنان بایستیم و آرمانها را تحقق بخشیم.

وی بر لزوم تکمیل کارهای نیمه تمام کشور در عرصه توسعه و پیشرفت تاکید کرد و گفت: نباید لحظه ای از اصول انقلاب عقب نشینی کنیم و در عین حال نباید اجازه دهیم با تحجر و واگرایی، اصول انقلاب را زیر سئوال ببرند.

قالیباف گفت : باید تلاش کنیم دو عاملی که باعث پیروزی انقلاب شد یعنی کمله توحید و توحید کلمه مورد غفلت قرار نگیرد.

وی تاکید کرد: باید ولایت را در روح و محور تمام حرکت های خود قرار دهیم و تنها از این راه است که انقلاب و کشور و نظام بیمه می شود.

شهردار تهران در پایان گفت : امروز بنده و همکارانم در مجموعه مدیریت شهری در شهرداری تهران مسئولیت خود را در سنگری مانند سنگر دفاع مقدس می دانیم و تلاش داریم که با کمک شهروندان تهرانی کارآمدی دین را در اداره جامعه که مهمترین توقع امام و رهبر معظم انقلاب است محقق سازیم.
توصیه‌ آیت‌ الله ‌مکارم ‌به ‌کاندیداها
 آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، امروز پنج‌شنبه در دیدار شماری از طلاب، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در مدرسه علمیه امیرالمومنین(ع) قم با اشاره به نزدیک شدن دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: کاندیداها از نزاع های تبلیغاتی در انتخابات دوری کنند.

وی افزود: کاندیداها نباید مشکلی بر مشکل های کشور به عنوان نزاع تبلیغات راه بیاندازند، زیرا ما در کشوری مسلمان و شیعی زندگی می‌کنیم و این نگاه و برخورد در شان نطام و انقلاب ما نیست.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه بیش از دوازده میلیون پرونده قضایی در سال تشکیل شده است، تصریح کرد: بسیاری از جنایت‌ها و پرونده‌های دادگستری ناشی از روحیه انتقام جویی است.

وی افزایش پرونده‌های میلیونی در ایران در مقایسه با سایرکشورهای جهان را بسیار نامطلوب خواند و اظهار داشت: هم اینک جمعیت کشور هندوستان و چین که حدود یک میلیارد است میزان پرونده های ثبت شده این کشورها با ایران همخوانی و گاهی کاهش دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: افزایش حجم پرونده های قضایی ناشی از روحیه انتقام جویی و نداشتن روحیه بخشش است، ما که ادعای مسلمانی و شیعی داریم باید از نزاع های جزئی و اختلاف های خانوادگی دور کنیم تا کشور را با چنین مشکلی مواجه نکنیم.

وی ادامه داد: اگر دستگاه قضایی عریض و طویل شود؛ ولی روحیه گذشت در ما تقویت نیابد در کاهش پرونده های قضایی تاثیری نخواهد داشت و هر سال بر این آمار افزوده می شود.

این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم اظهار داشت: متاسفانه گاهی دیده می شود بسیاری از نزاع های خانوادگی و طلاق ها از سوی افراد با تحصیلات عالی صورت می گیرد و دلیل اصلی آن می تواند دوری از تعلیمات اسلامی باشد.
خاتمی،موسوی‌رامناسب‌تر تشخیص می‌دهد
عبد المجید معادیخواه چهره ای نا شناخته نیست؛ برعهده داشتن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال اول کابینه میرحسین موسوی و پیش از آن در کابینه باهنر و مهدوی کنی چهره ای فعال را از او به نمایش می گذارد که در کانون فعالیتهای سیاسی سالهای آغازین انقلاب قرار داشت، هرچند امروز می گوید که از دنیای سیاست کناره گرفته است.
 
 آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی خبرآنلاین با عبدالمجید معادیخواه است.
 
 شما در سوابقتان با مهندس موسوی کار کرده اید گفته می شود ایشان قصد کاندیداتوری دارد به نظر شما در شرایط فعلی حضور ایشان در عرصه مدیریت کشور چقدر مفید خواهد بود؟

در ابتدا بگویم که من دنیای سیاست را رها کرده ام و معتقدم نه من برای سیاست مفید هستم و نه سیاست برای من.
 
اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم به هر حال در محاسبه، فردی مانند خاتمی این است که اگر او زیر بار این مساله برود مناسب تر است و این قابل تامل است؛ آقای خاتمی بیشتر از من تجربه همکاری با مهندس موسوی را دارد. در این که چرا خاتمی به این نتیجه رسیده می توان حدس هایی زد.
 
باید توجه داشت که فردی که از طرف جبهه اصلاحات می خواهد وارد گردونه انتخابات شود و احتمالا بعد سکان مدیریت کشور را به عهده بگیرد باید در تفاهم با رهبری باشد.
 
در نظامی که ما زندگی می کنیم اگر رییس جمهور با رهبر حداقل هایی را تفاهم نداشته باشد نظام به سمت نابودی می رود . دقت کنید که این جا بحث حق و باطل مطرح نیست.
 
واقعیت سیاست این است اگر کسانی فلاح و صلاح ملت و کشور ایران را در این می دانند که جمهوری اسلامی نباشد تضاد رهبری و ریاست جمهوری خیلی خوب است چون تضادها بیشتر و بحران ها افزایش می یابد و الا اگر خواهان اصلاح نظام هستیم باید رییس جمهور با رهبری حداقل تفاهم را داشته باشد.
 
با این توصیف خاتمی با توجه به سابقه 8ساله اش میرحسین موسوی را ترجیح می دهد؟

من فکر می کنم از این دیدگاه است که خاتمی موسوی را مناسب تر از خود تشخیص می دهد. ضمن این که موسوی حداقل هایی از اشتراک را با جریان اصلاحات دارد.
 
خاتمی نقاط اشتراکش با اصلاحات نسبت به موسوی بیشتر است.
 
اما نقطه های تفاهمش با رهبری کمتر از موسوی است به همین دلیل لشگر اصلاحات بیشتر خواهان خاتمی است.
 
 اگر این چنین است اختلافات مهندس موسوی با رییس جمهور وقت را چطور ارزیابی می کنید و احتمال استمرار آن؟

آن مساله متفاوت است.
 
 داشتن نقطه اشتراک فکری و ایدئولوژیک با مسایل اجرایی فرق دارد؛ آن اختلافات ایدئولوژیک نبود. اگر میرحسین وارد صحنه شود به نظرتان آقای کروبی کنار خواهد رفت؟

راجع به این مساله نمی‌خواهم وارد شوم.
نامزدی قالیباف تا دو هفته آینده؟

پایگاه خبری «مردمک» از افزایش احتمال نامزدی شهردار تهران در آینده نزدیک خبر داد. بر اساس این گزارش یک منبع آگاه نزدیک به محمدباقر قالیباف، اعلام کرد که او تا دو هفته دیگر به‌طور رسمی‌‌ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند.

این منبع آگاه که نامش فاش نشده است، از فعال شدن ستادهای انتخاباتی قالیباف خبر داد و گفت که شهردار تهران قصد دارد به صورت مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی شود. براساس این خبر قرار است یک هفته پس از اعلام کاندیداتوری قالیباف، سفرهای استانی وی آغاز شود. با وجود این، شهردار تهران هنوز تصمیم خود را برای نامزدی ریاست جمهوری به طور رسمی ‌‌اعلام نکرده و گفته‌های او در رسانه‌ها تنها احتمال نامزدی او را تقویت کرده است. قالیباف چند روز پیش گفته بود با توجه به حضور دو جناح اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری، رویدادهای بزرگی در فضای سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها طی هفته‌های آینده در کشور رخ می‌دهد.

خاتمی: بزودی برنامه‌ام را ارائه می‌کنم
سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و نامزد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی "المستقبل " گفت: به زودی برنامه‌ خود را به جامعه ارائه خواهد کرد.

وی بدون اینکه به محتوای برنامه‌های خود اشاره کند، افزود: پس از آن باید ببینیم تا چه حد امکان اجرای این برنامه در وضعیت کنونی وجود دارد.

رئیس بنیاد باران که اولین مصاحبه وی با یک سایت عربی زبان پس از اعلام نامزدیش محسوب می‌شود در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن ادای احترام به رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان گفت : شخصا او را دوست می‌داشتم و ما و لبنان او را از دست دادیم.

خاتمی ضمن تمجید از رفیق حریری گفت: او به گفتگو، رشد انسانیت و آزادی ایمان داشت و امیدوارم لبنان به امنیت و صلحی دست یابد که شهید حریری آرزوی آن را داشت.

رئیس بنیاد باران در بخش دیگری از سخنان خود، اراده تاریخی ملت ایران را آزادی، پیشرفت و عدالت دانست و گفت: ما گزینه‌ای دیگر به جز اصلاح تدریجی و مسالمت‌آمیز جامعه برای رسیدن به اهداف خود از انقلاب بر ضد شاه نداریم که همان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که با دین اسلام همسو و همخوان است.

وی افزود: تحقق آزادی مستلزم پرداخت بهای گزاف و سنگینی است و برخی مشکلات نیز به همراه دارد ما نمی خواهیم جامعه را به زور اصلاح کنیم، بلکه می خواهیم فرصتی به آن بدهیم تا انتقادات خود را مطرح کند زیرا اگر به انتقادات گوش داده نشود و به مورد اجرا در نیاید در آینده به مشکلاتی تبدیل می گردد که هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

خاتمی با تاکید بر اینکه "فریادها را نمی توان تا مدت مشخصی خفه کرد "، ادعا کرد این فریادها به زودی به انفجار تبدیل خواهند شد و برای یک جامعه‌ چیزی بدتر از آن نیست که یک گروه در آن یکه‌تازی کند.
خاتمی همچنین درباره انتقادات محافظه کاران و تندروها نسبت به رویکرد و گفتمان دموکراتیک غیر اسلامی گفت: به نظر من اساس و جوهر دموکراسی در تمامی جهان مشابه هم و یکی است، اما با توجه به نگرشها، سنتها و تمدن هر ملتی می تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. شاید درک ما و درک محافظه کاران از اسلام اشکالاتی فراوان داشته باشد و وجود دموکراسی و آزادی اندیشمندان در طرح سوال باعث شده است ما به این اشکالات پی‌ببریم.

خاتمی که ریاست "گفت‌وگوی تمدن‌ها " را بر عهده دارد، بیشترین نیاز انسان امروز را صلح برشمرد و گفت: باید جنگ،خشونت،تروریسم و سرکوب را ریشه‌کن و از بین برد.
اصلاح‌طلبان: میرحسین می‌آید

میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

چندین سایت اصلاح‌طلب گزارش دادند، میرحسین موسوی رسما کاندیداتوری خود برای انتخابات سال 88 را اعلام خواهد کرد.

در همین زمینه، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نزدیک به به اصلاح‌طلبان عملگرا،‌ اصلاح‌طلبان نزدیک به اعتمادملی، اصلاح‌طلبان نزدیک به کارگزاران و چندین سایت دیگر در اخباری مشابه اعلام کردند آقای موسوی تردیدی برای شرکت در انتخابات ندارد و حتی نامزدی خود را نیز به زودی اعلام خواهد کرد.

تعدادی از این سایت‌ها حتی خبر از آن دادند که مهندس موسوی روز شنبه با انتشار بیانیه ای رسما کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد. 

در گزارش‌های سایت‌های اصلاح‌طلب تغییر، سهام، تریبون و ... آمده است:

ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی که فعالتیهای اولیه خود را از دو هفته پیش با معرفی آغاز کرده بود در حال آماده شدن برای اعلام رسمی کاندیداتوری میرحسین موسوی در هفته آینده است.

پس از اعلام صریح حضور خاتمی در دیدار روز یکشنبه حامیان میرحسین موسوی با وی، نزدیکان موسوی از تصمیم به حضور آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی خبر دادند.

خبرهای دریافتی حاکی از آن است که میر حسین موسوی تصمیم گرفته است که با انتشار نامه ای کاندیداتوری خود را به زودی اعلام کند. این تصمیم بعد از آن اخذ شد که خاتمی بدون هماهنگی های لازم خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرد. خاتمی درباره نامه گلایه آمیزی که میرحسین به او نوشته بود، گفت :” نامه گلایه آمیز دریافت نکرده است.”  در واقع ایشان مفاد نامه را گلایه آمیز ندانسته است.آقای خاتمی پیشتر نیز سفری را که با آقای ناطق نوری داشت و اظهارات هر دو در باب دولت وحدت ملی را تکذیب کرده بود و گفته بود که : دیدار انتخاباتی با ناطق نداشته ام”  اما بعدا آقای ناطق که باب این بحث را باز کرد و خبر داد نظر خود را به برخی از جمله خاتمی درمیان گذاشته است، معلوم شد که حقیقت چیز دیگری بوده است.

یکی از نزدیکان میرحسین موسوی گفت: ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی که فعالتیهای اولیه خود را از دو هفته پیش با معرفی دکتر قربان بهزادیان ن‍‍‍‍‍ژاد به عنوان رئیس ستاد انتخابات آغاز کرده بود در حال آماده شدن برای اعلام رسمی کاندیداتوری میرحسین موسوی در هفته آینده است.  این اقدام کمتر از یک هفته پس از اعلام نامزدی خاتمی صورت می گیرد.   گفتنی است راه اندازی سایت کلمه، انتصاب دکتر قربان بهزادیان ن‍‍‍‍‍ژاد به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی و فعالیتهای ابولفضل فاتح مدیر عامل سابق خبرگزاری دانشجویان ایران برای راه انداری سایت خبری ستاد انتخاباتی نخست وزیر دوران دفاع مقدس و نامه گلایه آمیز میرحسین موسوی پس از اعلام نابهنگام و غیر منتظره خاتمی همگی حکایت از جدی شدن حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد.

در حالیکه تعدادی از سایت‌های اصلاح‌طلب روز "شنبه" را موعد انتشار بیانیه و اعلام کاندیداتوری موسوی اعلام می‌کنند، عده‌ای دیگر نیز این زمان را "تا چند روز آینده" دانسته‌اند.

منابع آگاه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام این اخبار گفته اند: میرحسین موسوی ظرف چند روز آینده به طور رسمی حضور خود را بعنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام می کند.

آقای خاتمی ناامیدمان نکنید!
آقای خاتمی عزیز به خودتان هم گفتم، این‌جا تکرار می‌کنم. درست دوازده سال پیش این موقع‌ها بود. شب احیای سال 75 که در آن هوای سرد ساعت‌ها کف کوچه شهید رجب‌بیگی نشستیم و سخن‌رانی شما را در باب "علی و آزادی" گوش کردیم و دل‌های‌مان پر از امید شد که این چنین آدمی قرار است به زودی نامزد انتخابات شود. شدید و بردید و ما هوایی شدیم و آن شد که شد.

از آن طرف یادم هست که درست یک سال بعد از شروع کارتان بود که دیداری با غلامحسین کرباسچی داشتیم. روز 17 آذر سال 77 بود و شما روز قبلش در دانش‌گاهی سخن‌رانی کرده بودید. کرباسچی در میان بهت ما به وضوح گفت که از شما ناامید شده است. گفت که با این نوع حرف زدن و این جور شعارها نمی‌شود مملکت را اداره کرد که مملکت‌داری آدم عمل می‌خواهد و نه سخن‌ران جمع‌های هیجانی دانش‌جویی. آن موقع حرفش را نفهمیدیم و مخالفش بودیم. چند سالی گذشت تا فهمیدیم چه‌قدر عمیق رمز ماجرا را بیان کرده بود.

این دو خاطره را گفتم تا اصل حرفم را بزنم که اگر شما ام‌روز همان سخن‌رانی 12 سال پیش را بکنید دیگر هیچ امیدی در دل‌ها بر نمی‌انگیزد. آقای خاتمی آن روزها تمام شد. آدم‌ها واقع‌بین شده‌اند و سیاست‌های ملموس طلب می‌کنند. فرق رییس جمهور و سرمقاله‌نویس روزنامه را خوب می‌فهمند و من نمی‌دانم شما چرا هنوز اصرار دارید که در قامت رییس جمهور مورد نیاز این روزها ظاهر نشوید. به همین خاطر هم نگران بودم که نکند فردا دوباره با همان صحبت‌های همیشگی قدیمی به میدان بیایید و این را نوشتم.

خاتمی عزیز مردم این قدر کلی‌گویی راجع به آزادی و مردم‌سالاری و کرامت انسانی و کانت و فارابی شنیده‌اند که گوش‌شان پر پر پر است. بیش این خسته‌ و دل‌زده‌شان نکنید. بیایید و کارهایی که در دور گذشته نکردید را شروع کنید و نشان دهید که همانند سلف دور پیشین خود می‌توانید یک کشور ضربه دیده از جنگ را تحویل بگیرید و با چهره‌ای متفاوت تحویل دهید. شعار و سخن‌رانی و نظریه‌پردازی و معلمی فلسفه سیاست و اخلاق را به اهلش واگذار کنید که نه مقام شما قرار است این باشد و نه صادقانه و بی‌تعارف شما آدم برجسته این حوزه‌ها هستید.

همان چیزی باشید که مردم در شما کشف کردند: مرد صداقت و سلامت نفس و آقازادگی و ملایمت و متانت. به همین‌ها تکیه کنید و به سرمایه این‌ خصوصیات ارزنده، آدم‌های توان‌مندی را که در این سال‌ها و حتی سال‌های دولت شما خانه‌نشین شدند را جمع کنید و همت کنید که امور روزمره مردم را به‌سامان کنید. نمی‌توانید این کار را بکنید مگر این‌که ستون اصلی تیم‌تان را این بار بر خلاف دفعات قبل از مردان عمل و تجربه و تدبیر بچینید. به برخی اطرافیان‌تان گفته‌ام و دیده‌ام که به‌تر از من می‌دانند که بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به شما کسانی زدند که نمی‌توانستند و نمی‌توانند یک موسسه غیرانتفاعی کوچک و یک کلاس درس و یک جلسه معمولی را به خوبی اداره کنند و در دولت شما به مقامات بالا و کلیدی رسیدند و چرخ امور را قفل کردند یا حداقلش این‌که چیزی را عوض نکردند.

آقای خاتمی می‌دانم این حرف‌ها به مذاق شما و اطرافیان‌تان خوش نخواهد آمد ولی باور کنید مملکت‌داری کار روزنامه‌نگار جماعت آن هم روزنامه‌نگار مملکت ما نیست. روزنامه‌نگاران و حلقه مدیران دوران ارشاد و جوان‌های دفتر تحکیم سابق را بفرستید بروند سراغ کارهای خودشان و به جایش بروید و از مدیرانی که به جای حرف زدن کار کرده‌اند و نشان‌ داده‌اند که ظرافت مملکت‌داری و تندنرفتن و چانه‌زدن و اداره کردن و نیروها را به کار کشیدن و سرمایه جذب کردن و طرح بزرگ تمام کردن را بلدند دور خود بچینید. شاید ندانید یا شاید هم می‌دانید که چه قدر از این تیپ مدیرانی که بخش مهمی از موفقیت‌های دولت‌تان را مدیون آن‌ها هستید را آزرده‌اید که هیچ ابایی ندارند که در هر مجلسی دل‌خوری و ناامیدی‌شان را از رفتار شما بیان کنند. وقتش است که دل‌جویی کنید و همش قماری دگر در دل‌شان بیندازید.
ادامه مطلب ...
هاشمی: احتمالا کاندیدا می‌شوم
 عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: احتمال دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد حضور یابم.

محمد هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و برادر رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در جمع خبرنگاران در بخشی از سخنان خود در پاسخ به سوالی، از احتمال کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: هنوز در این خصوص تصمیم قطعی نگرفته‌ام.

وی افزود: باید ببینیم آرایش سیاسی نیروها چگونه خواهد بود و برگزاری انتخابات چگونه مدیریت می شود.

محمد هاشمی همچنین تصریح کرد: حضور خاتمی هم در تصمیم‌گیری جبهه اصلاح‌طلبان برای انتخابات بسیار موثر است.
لاریجانی: انتخابات باید ویترین فکر نو باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماههای آینده اظهار داشت: برخورداری از متانت، هوشیاری و انصاف انتظار مردم از سیاستمداران است. چشم دنیا به ما است انتخابات ابزاری برای برگزیدن صالحان است با برگزاری انتخابات افراد کشور را خوب اداره می کنند .
 دکتر لاریجانی انتخابات آتی را وسیله ای برای وحدت نیروهای انقلاب خواند و گفت: انتخابات باید ویترین فکرهای نو باشد نه بازگشت گذشته و تخریب یکدیگر .

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از شرکت در راهپیمایی 22 بهمن در جمع مردم اصفهان در میدان امام (ره) این شهر سخن می گفت به ویژگی ها و دستاوردهای پیروزی انقلاب اشاره و گفت: یکی از مولفه هایی که باعث جهش انقلاب شد توجه به علم و فناوری مخصوصا فناوریهای پیشرفته بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایستادگی و مقاومت و رهبری های داهیانه رهبر انقلاب و مجاهدت دولتها مخصوصا دولت فعلی در راه دانش های بنیادین باعث شد امروز سطح دانش ها در کشور ظهور و بروز جدی یابد و تراز کشور ما را تغییر دهد.
ادامه مطلب ...
چرا احمدی نژاد باید بماند و چرا باید برود؟

دکتر علی مطهری معتقد است بسیاری از اصولگراها اصلاح‌طلبند. هر چند به طور کلی اصلاح‌طلبان در برخی جاها از اصولگراها جلوتر هستند. مثلا اصولگراها روی مسئله آزادی بیان تاکید زیادی ندارند و این خیلی بد است. در این خصوص شهید مطهری روی آزادی بیان و تفکر تاکید بسیار داشت و مرز آزادی بیان را نفاق و فریب می‌دانست.

دکتر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» در پاسخ به اینکه، اصولگرایان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری چه شیوه ای را باید در پیش بگیرند تا اجماع نهایی صورت گفت: در بین اصولگرایان دو گروه با عقاید مختلف وجود دارند. یک عده می‌گویند چون رهبری حمایتهای مکرر از دولت نهم کردند، ما نباید سراغ گزینه دیگری برویم و اساسا جایز نیست. عده دیگری از اصولگرایان می‌گویند نه، حمایت رهبری دلایل خاصی دارد. یکی به خاطر نگرانی از روی کار آمدن اصلاح طلبانی است که قایل به تغییر ساختار نظام هستند، البته آقای خاتمی خودشان این گونه نیستند اما برخی حامیان ایشان و افرادی که پشت سر ایشان قرار می‌گیرند خواهان تغییر ساختار نظام هستند و همین که روی کار می‌آیند شروع به تنش زایی می کنند.

وی افزود: به نظر من اگر اصولگرایان روی فردی قوی‌تر از آقای احمدی نژاد اجماع کنند و که رای خوبی داشته باشد رهبری هم مخالفتی با این مسئله ندارند. شاید دلایل حمایت رهبری از دولت نهم این است که اولا ایشان از هر دولت قانونی حمایت می‌کنند ثانیا این دولت، ولایت‌پذیر است ثالثا پیروزی در سیاست خارجی و زنده کردن اهداف اولیه انقلاب موفق بوده‌ است. رابعا پرتلاش و فعال است.

مطهری در ادامه با بیان اینکه گروهی از اصولگرایان معتقدند باید عملکرد آقای احمدی‌نژاد را بررسی کنیم و ایشان را با سایر کاندیداها مقایسه کینم و بعد از بررسی کاندیدای مورد نظر را معرفی کنیم تصریح کرد: من معتقدم نظر دوم بهتر است. اصولگرایی حکم می کند که ما چشم بسته کسی را به عنوان کاندیدای اصلح معرفی نکنیم. بیاییم بررسی کنیم ایشان در طول 4 سال چه کارهایی انجام دادند. نقاط ضعف و قوت ایشان را بررسی کنیم ببینیم آیا صلاح هست ایشان کارش را ادامه بدهد، اگر دیگری بیاید بهتر است یا بدتر و مقایسه کنیم که کدام اصلح‌اند.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: باید یک فکر سومی پیدا شود چون مردم از طرفی انتقاداتی به رییس جمهور دولت نهم دارند و از طرف دیگر دل خوشی از اصلاح‌طلبان ندارند.

وی با انتقاد از عدم موفقیت اصولگرایان در کار حزبی گفت: حزب باید به معنی واقعی خودش باشد نه اینکه دو ماه مانده به انتخابات عده‌ای دور هم جمع شوند یک دفعه یکی سر برآورد و فضا را به دست خودش بگیرد در حالی‌که اصلا صلاحیت این کار را ندارد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه بسیاری از اصولگراها اصلاح‌طلبند افزود: می‌توان گفت که هر اصولگرایی اصلاح‌طلب نیز هست. اصلاح‌طلبان بسیاری از حرفهایشان درست است و در برخی جاها حتی از اصولگراها جلوتر هستند. مثلا اصولگراها روی مسئله آزادی بیان تاکید زیادی ندارند و این خیلی بد است. شهید مطهری روی آزادی بیان و تفکر تاکید بسیار داشت و مرز آزادی بیان را نفاق و فریب می‌دانست. اصلاح طلبانی که صرفا به دنبال آزادی ها و حقوق اجتماعی مردم هستند نیروهای مثبت انقلاب به شمار می‌آیند و من بین اصولگراها و این‌گونه اصلاح طلبان تفاوتی قایل نیستم. خیلی از اصولگرا ها اصلاح‌طلب نیز هستند و گاهی مرزی بین اصولگرا و اصلاح طلب دیده نمی شود.

رضایی: دوقطبی شدن انتخابات بعید است

محسن رضایی با اعتقاد به اینکه «تهدیدها و چالش‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون پیچیده‌تر شده است» بیان کرد که در حوزه اقتصادی و فرهنگی، جمهوری اسلامی هنوز به آرمان‌های خود نرسیده است.

دولت آینده باید از درون یک حرکت جمعی بیرون بیاید
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در گفت‌وگو با ایسنا درباره ویژگی‌های دولت آینده اظهار کرد: دولت آینده باید از درون یک حرکت جمعی بیرون بیاید وگرنه حتما ضعیف خواهد بود؛ هر کسی هم که برنده انتخابات باشد اگر به صورت تک روی و فرد محورانه و شخصیت‌محوری برنده شود و بخواهد آدم‌های تابع خود را بر سر کار بیاورد، ملت ایران شاهد از دست دادن فرصت‌های دیگری در سال‌های آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: تنها دولتی می‌تواند کارآمد باشد که بر اثر یک حرکت جمعی و جمعی از افراد کارآمد کشور شکل گرفته باشد و هدف هم باید این باشد که دولت مشکلات جامعه را حل کند.

حداقل انتظار مردم از دولت دهم، کارآمدی و تعهد است
رضایی گفت: هر دولتی که در چهار سال آینده بر سر کار بیاید اگر حرکت او جمعی نباشد دولت او ناکارآمد خواهد بود. حداقل انتظار مردم از دولت آینده کارآمدی و تعهد است؛ خواسته دوم آنها سر کارآمدن دولتی ارزشی و متعهد است.

ادامه مطلب ...
قالیباف هم آمدنی شد

در حالی که در روزها و ماههای گذشته شایعاتی به گوش می رسید که طی آن شهردار تهران به دلیل التزام به مبانی اصولگرایی اظهار داشته بود که در صورت آمدن خاتمی به دلیل وحدت اصولگرایان در انتخابات حاضر نمی شود طبق آخرین اخبار رسیده این مواضع دروغ و ساخته اطرافیان اقای شهردار بوده است.
به گزارش بولتن نیوز؛ شهردار تهران که از مدتها پیش خبرهای مبنی بر ساماندهی ستادهای انتخاباتی اش به گوش می رسید در حالی طی روزهای اخیر به آمار سفرهای بین شهری و رایزنی هایش افزوده
که بنا بر اطلاعات موثق وی قصد حضور در انتخابات را دارد. به همین دلیل وی در حال ارزیابی چگونگی اعلام حضور و شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم است.

از سوی دیگر خبرهای تکمیلی نیز حکایت از آن دارند که وی برای اتمام بسته کارشناسان خود از برخی دولت مردان گذشته که امروزه به عنوان منتقد و مخالف دولت شناخته می شوند استفاده می کند.

میرحسین شنبه اعلام کاندیداتوری می‌کند
به گزارش پایگاه اطلا‌ع‌رسانی حزب اعتماد ملی (سحام‌نیوز) ، میرحسین موسوی روز شنبه رسماً کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام می‌کند و ستادهای انتخاباتی میرحسین که فعالیت‌های اولیه خود را از دو هفته پیش با معرفی قربان بهزادیان‌نژاد به عنوان رئیس ستاد انتخابات آغاز کرده بود در حال آماده شدن برای اعلام رسمی کاندیداتوری میرحسین موسوی در هفته آینده است.

براساس این گزارش، این اقدام با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام نامزدی سید محمد خاتمی صورت می‌گیرد.
میر حسین می آید؟

حامیان مهندس میرحسین موسوی که اقدامات اولیه را برای تشکیل ستادهای انتخاباتی خود آغاز کرده بودند، روز شنبه موضع خود را درباره باقی ماندن در عرصه انتخابات اعلام خواهند کرد.

 پس از اعلام حضور صریح خاتمی در روز یکشنبه گذشته، حامیان میرحسین موسوی تصمیم خود را نسبت به تداوم حضور یا کناره‌گیری از عرصه انتخابات اظهار خواهند کرد.

اعلام کناره‌گیری از عرصه انتخابات و یا حضور در صحنه و تشکیل ستادهای انتخاباتی دست‌کم تا اواخر اردیبهشت ماه که آرایش نهایی کاندیداها روشن می‌شود، دو گزینه اصلی حامیان میرحسین برای تصمیم‌گیری است.

این در حالی است که بلافاصله پس از اعلام حضور خاتمی روزنامه کیهان در طنزی به قلم حسین شریعتمداری و سایت تغییر در مطلی به قلم محمد قوچانی، سردبیر هفته‌نامه شهروند،مطالبی را در جهت ایجاد اختلاف میان میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی منتشر کردند.

با توجه به فضاسازی‌ها و انتشار اخبار ضعیف با هدف ایجاد تفرقه میان موسوی و خاتمی، به نظر می‌رسد هم‌گرایی این دو چهره تا روز انتخابات، نقطه قوت مهمی برای آنان به شمار می‌رود.

برخی چهره‌ها که در روزهای اخیر و پس از اعلام کاندیداتوری سید محمد خاتمی با مهندس موسوی دیدار کرده‌اند، به نقل از آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری نهایی او را موکول به اردیبهشت ماه، اعلام تایید صلاحیت‌ها و روشن شدن وضعیت نهایی آرایش کاندیداها کرده‌اند که این امر به معنای ثبت‌نام میرحسین در انتخابات خواهد بود.

  

خاتمی: محکم آمدم

رییس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه علیرغم میل باطنی خویش، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است،گفت: معتقدم حالا که آمده‌ایم باید محکم بایستیم و قصدمان تغییر وضع و پیروز شدن باشد و عواملی را که به شکست منجر می شود، از کار بیاندازیم یا آنها را به حدافل برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  سید محمد خاتمی صبح امروز در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: این جمع با توجه به مشکل تاریخی‌ جامعه ما در پا گرفتن نظام مردمسالاری و اینکه باید علاوه بر خواست، ظرفیت درونی  آن را هم پیدا کنند، یک ویژگی دارد و آن اینکه نمونه‌ای است از اینکه چگونه باید در جمع کار کنیم، چگونه می‌توان اختلاف نظر داشت؛ ولی در عین حال با یکدیگر کار کرد.

وی افزود: این امتیاز مهم و حساسی است که با همه مشکلات و فراز و نشیب‌ها در  جمع شورای هماهنگی اصلاح طلبان محفوظ مانده است.

ادامه مطلب ...
شجاعی : جنگ روانی خاتمی و میرحسین

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم گفت: خاتمی و میرحسین یک فضای ژورنالیستی و جنگ روانی تبلیغی درست کرده اند لذا پیش بینی نهایی و قریب به اتفاق این است که اصلاح طلبان در رسیدن به تفاهم دچار مشکل می شوند.   

رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی برنا، درباره آینده اجماع اصلاح طلبان، اظهارداشت: قطعا بین میر حسین موسوی و خاتمی یکی از آنها به انتخابات خواهد آمد منتهی حتما دیگرانی هم مثل کروبی حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه خاتمی و میرحسین یک فضای ژورنالیستی و جنگ روانی تبلیغی درست کرده اند، ادامه داد: با این کار خود، سیاست یک گام به جلو و دو گام به عقب را پیش می برند یک هفته خاتمی را می آورند در پیشانی فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی معرفی کرده و فضا سازی رسانه ای درست می کنند و در عین حال فعل و انفعالاتی که از گفته ها و احزاب و گروهها در ارتباط با انتخابات می گویند را محک می زنند، یک هفته هم خاتمی می رود پشت صحنه و میرحسین موسوی جلو می آید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کاندیداهای احتمالی این جناح همچنان در مرحله ارزیابی خودشان هستند، تصریح کرد: پیش بینی می شود اگر فضا را برای کاندیداهای خودشان فراهم نبینند، هر دو آنها کناره گیری کرده و روی کروبی به اجماع برسند.

وی با تاکید براین مطلب که پیش بینی نهایی و قریب به اتفاق این است که اصلاح طلبان در رسیدن به تفاهم دچار مشکل می شوند، اظهارداشت: در بین اصلاح طلبان قطعا تعدد کاندیدا وجود خواهد داشت.

این نماینده مجلس گفت: آن چیزی که در اردوگاه اصولگرایان وجود دارد نهایی شدن و اتفاق نظر بر روی کاندیداتوری دکتر احمدی نژاد است. چرا که وی عملکرد چهارساله ای دارد که زمینه را برای کسب آراء نسبت به دیگر کاندیداها فراهم کرده است.

وی در پایان گفت: البته احمدی نژاد در سیاست ها و تصمیم گیری های بین المللی فعال و مقتدرانه عمل کرده است و در زمینه های اقتصادی هم به گونه ای عمل کرده که بر روی آراء صندوق ها تأثیرگذار است.

وزیر کشاورزی: خاتمی رقیبی جدی برای احمدی نژاد نیست

محمدرضا اسکندی که بعد از طرح استیضاحش در مجلس شورای اسلامی سرانجام با وساطت علی لاریجانی یک ماه به وی فرصت داده شد که با نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح درباره مشکلات این وزارتخانه رایزنی کند پس از اتمام این فرصت یک ماهه با اشاره به جلساتی که طی این مدت با برخی نمایندگان داشته است، گفت: «قطعا در مجلس گرایشات مختلفی وجود دارد که با توجه به دیدگاههای خودشان برخی مسائل را پیگیری می‌کنند».

وزیر کشاورزی که با آفتاب گفتگو می‌کرد، در عین‌حال در پاسخ به این سوال که اگر در نهایت مجلس رأی به استیضاح شما دهد چه خواهید کرد؟ مجلس را قانونگذار کشور دانست و گفت: «مجلس از حق قانونی برخوردار است و در نهایت آنچه را که تصویب کند قانون است و همه مکلفند به آن پایبند بوده و بر آن اساس عمل کنند».

اسکندری با اشاره به آخرین جلسه‌ای که حول محور استیضاحش با برخی نمایندگان استیضاح‌کننده داشته است و البته حضور 20 روز پیش خود در مجلس، گفت: «ما آمادگی برگزاری هر جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس داریم و از عملکردمان دفاع خواهیم کرد و هر زمان هم که از ما در هر جایی دعوت کنند حضور پیدا خواهیم کرد».

اسکندی با تأکید بر اینکه به هر حال ما وظیفه‌مان را باید انجام دهیم، گفت: «مجلس نیز وظایفی دارد و هر زمان هم که نمایندگان در چارچوب وظایفشان اقداماتی را انجام دهند چه از ما سوال کنند و چه بحث استیضاح را مطرح کنند ما در مجلس حاضر خواهیم شد و پاسخگو خواهیم بود اما فعلا تنها به وظایفمان می‌پردازیم و این مسأله که استیضاح از نظر مجلس منتفی است یا خیر خیلی توجه نمی‌کنیم».

وزیر جهادکشاورزی دولت نهم در بخش دیگری از این گفت‌وگو در ارزیابی از فضای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو و احتمال موفقیت مجدد احمدی‌نژاد در این عرصه خاطرنشان کرد: «از نظر ما قطعا آقای احمدی‌نژاد با توجه به توجهی که به اصول انقلاب اسلامی دارد مورد حمایت مجدد مردم قرار خواهد گرفت».

وی با تأکید بر اینکه مردم ما، بی‌توجهی و انحراف از اصول انقلاب اسلامی را نمی‌پذیرند، ادامه داد: «آقای احمدی‌نژاد همواره به اصول انقلاب و نظام تأکید دارد و بر آنها پافشاری می‌کند و آن عزت و شجاعتی که لازمه انقلاب اسلامی است را به کشور داده لذا پیش‌بینی ما این است که در دوره پیش ‌روی انتخابات مجددا مردم به احمدی‌نژاد اقبال نشان دهند».

این عضو کابینه دولت نهم همچنین در ارزیابی از حضور سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات، گفت: «هر شخصیتی این حق را دارد که در انتخابات شرکت کند مهم این است که نظر مردم در نهایت چه باشد».

اسکندری، سید محمد خاتمی را رقیب جدی احمدی‌نژاد در انتخابات پیش‌رو ندانست و گفت: «برداشت ما این است که رأی اکثریت مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری مجددا برای احمدی‌نژاد است».

کروبی به نفع هیچکس کنار نمی رود

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اعلام رسمی کاندیداتوری خاتمی گفت: مهدی کروبی در سه ماهه گذشته به صورت رسمی اعلام نامزدی کرد و قطعا تا پایان انتخابات در عرصه است و به نفع هیچکس کنار نمی رود.
اسماعیل گرامی مقدم افزود: از ورود خاتمی به عرصه انتخابات استقبال می کنیم اما با توجه به اینکه کروبی در سه ماهه گذشته به صورت رسمی اعلام نامزدی کرد، بارها شخص کروبی و دیگر اعضای حزب اعتماد ملی اعلام کردند که نامزدی کروبی قطعی است و وی تا پایان در عرصه انتخابات خواهد ماند.

وی افزود: در انتخابات دور نهم برخی ها از کروبی می خواستند که به نفع نامزد دیگر جبهه اصلاحات کنار رود،ولی کروبی این کار را نکرد و نتیجه انتخابات نشان داد که کروبی نسبت به آن نامزد موفقیت و آرای بیشتری دارد. لذا این دوره هم تا آخر در صحنه خواهد ماند.

سخنگوی اعتماد ملی خاطرنشان کرد: کروبی تدبیر خواهد کرد که اصلاح طلبان به یک نامزد برسند و به صورت فعال،مشخص و روشن در عرصه انتخابات است و به نفع هیچکس کنار نخواهد رفت

اصولگراها با حضور خاتمی کاندیدای قوی تر از احمدی نژاد معرفی کنند

دبیر شورای راهبردی ائتلاف حزب‌الله ایران با مثبت ارزیابی کردن حضور سید محمد خاتمی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و استقبال از این حضور ابراز امیدواری می کند که اصولگرایان اینک با حضور خاتمی کاندیدای قوی تر از احمدی نژاد معرفی کنند تا شانس خود را برای پیروزی افزایش دهند.

حسین کنعانی‌ مقدم با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو در خصوص تاثیر حضور سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات می گوید:« حضور آقای خاتمی اولا باعث شفاف شدن مواضع جناح های مختلف در انتخابات می شود ودوما مشارکت بیشتر مردم را در انتخابات به همراه دارد.»

وی با بیان اینکه «همچنین این حضور فصل الخطاب پایان مناقشات جناح های داخلی ایران خواهد بود» می‌افزاید:« جریان های مختلف در سه چهار سال گذشته با محکوم کردن یکدیگر و زیر سوال بردن عملکردهای طرف مقابل یک فضای مسمومی برای افکار عممومی ایجاد کرده بودند و این سردرگمی در میان مردم ایجاد شده بود که بالاخره چه کسی راست می گوید.»

دبیر شورای راهبردی ائتلاف حزب‌الله ایران در ادامه می‌گوید:« اعتقادم این است که اردوگاه اصولگرایان دچار یک وارونگی و آلودگی سیاسی شده است به طوری که اصولگرایان در این فضای مسوم قادر به تصمیم گیری درست برای آینده نیستند. در اردوگاه اصلاح طلبان هم شاهد یک آشفتگی سیاسی هستیم.»

وی می افزاید:« از این روی حضور آقای خاتمی در این برهه زمانی می تواند پایانی بر فضای مسموم و آشفتگی های موجود باشد.»

کنعانی مقدم در خصوص حمایت مجموعه متبوعش از خاتمی نیز به خبرنگار فرارو می گوید :« به هر حال در دیداری که اخیرا با ایشان داشتیم اعلام شد که شورای راهبردی ائتلاف حزب الله بر اساس برنامه و کابینه پیشنهادی ایشان برای اعلام حمایت تصمیم گیری خواهد کرد.»

وی می افزاید:« یکی از توصیه های ما به ایشان این بود که حتما کابینه خود را قبل از انتخابات  به نظر سنجی مردم بگذارد تا مردم از قبل بدانند که خاتمی باچه کابینه ای وارد انتخابات می شود که این در تصمیم مردم خیلی موثر خواهد بود.»

دبیر شورای راهبردی ائتلاف حزب‌الله ایران با تاکید بر اینکه اعلام حمایت از آقای خاتمی منوط و مشروط است به اعلام برنامه ها و معرفی کابینه شان است می گوید:« به هر حال تاکنون نسبت به برنامه آینده کابینه ایشان ابهاماتی وجود دارد.»

قرار و مدار شنبه و عهدشکنى یکشنبه!
جلسه ای در دفتر آقای خاتمی با حضور نمایندگانی از سوی آقای میرحسین موسوی تشکیل شده بود تا درباره نامزدی خاتمی یا موسوی بحث و تبادل نظر شود. در این جلسه آقای خاتمی باتفاق آقایان محمدرضا خاتمی، علی خاتمی و موسوی لاری حضور داشتند و آقایان محمدرضا بهشتی، باقریان و بهزادیان به نمایندگی از سوی مهندس موسوی شرکت کرده بودند. در ابتدای جلسه آقای سیدمحمد خاتمی می گوید اگر مهندس موسوی بیاید، من دیگر نیازی به آمدن نمی بینم و قطعا وارد میدان شده و از آقای مهندس موسوی حمایت می کنم. نمایندگان آقای موسوی اعلام می کنند که مهندس قصد دارد ابتدا مباحثی را در جامعه مطرح کند و سپس اگر مصلحت دید نامزد شود و تاکید می کنند مهندس موسوی هنوز نمی خواهد نظر نهایی خود را اعلام کند. آقای خاتمی می گوید درخواست مردم را نمی شود بی پاسخ گذاشت و کش دادن بیشتر به مصلحت نیست. نمایندگان مهندس موسوی که می دانستند منظور آقای خاتمی از مردم، همان گروه چند نفره فشار حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب است در پاسخ اظهار می دارند که آقای مهندس موسوی می گوید نامزد شدن هر دو نفرمان هم ممکن است و مانعه الجمع نیست، نهایتا یکی به نفع دیگری کنار می رود.
گفتنی است یک روز بعد از این جلسه- روز یکشنبه 87.11.20- و در حالی که مهندس موسوی هنوز سخنی از انصراف نگفته بود، آقای خاتمی در مجمع روحانیون مبارز نامزدی خود را رسما اعلام می کند.
گفته می شود اعلام حضور رسمی آقای خاتمی تحت فشار شدید برخی از افراطیون بوده است که قصد داشتند آقای موسوی را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و ایشان را از نامزدی منصرف کنند ولی این ترفند برخلاف انتظار آنها کارگر نشده و مهندس موسوی نه فقط انصراف نداد، بلکه ایشان و حامیان وی از این اقدام خاتمی که برخلاف قرار و مدار جلسه شنبه شب بود، عصبانی شده و آن را یک حرکت غیراخلاقی تلقی می کنند. از سوی دیگر آقای خاتمی نیز که به پیش بینی سازمان و مشارکت درباره انصراف موسوی اعتماد کرده بود، از این که فریب ترفند آنها را خورده است بسیار نگران به نظر می رسد، چرا که امیدوار بود مهندس موسوی ضمن انصراف از کاندیداتوری به حمایت از وی برخیزد. خاتمی این حمایت را برای ترمیم وجهه خود و مخصوصا طفره رفتن از پاسخگویی درباره اقدامات و مواضع سؤال برانگیزی که خود و دوستانش طی دوره 8ساله ریاست جمهوری داشته است، ضروری می داند.
گفتنی است شکست در رقابت با احمدی نژاد که از حمایت گسترده مردمی برخوردار است یکی از دغدغه های اصلی خاتمی است که ترغیب و تشویق های سازمان و مشارکت هنوز نتوانسته است این دغدغه را برطرف سازد.
خاتمی و بازسازی سیاست‌خارجی ایران

پس از هفته ها شایعه حضور رییس جمهور سابق، محمد خاتمی به طور رسمی حضور خود در انتخابات را برای رقابت با محمود احمدی نژاد اعلام کرد.

محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران که یک میانه رو است، روز یکشنبه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در خرداد ماه برگزار شود شرکت خواهد کرد تا در یک رقابت بسیار حساس با محمود احمدی نژاد رفراندومی را در خصوص دولت کنونی شکل دهد.

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که بعد از ماه ها زمزمه در مورد احتمال حضور محمد خاتمی، اکنون ایران در یک مقطع حساس به ویژه در زمینه سیاست خارجی خود قرار گرفته است.

محمد خاتمی در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که من با جدیت حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام مى‌‏کنم. گفته مى‌‏شد دچار تردید بودم، اما هیچگاه تردید نداشتم.

سیستم سیاسی ایران، سیستمی دموکرات است. در این کشور به طور دوره ای انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.

این رییس جمهور است که وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه را انتخاب می کند و به شدت بر روی سیاست های داخلی و خارجی کشور تاثیر می گذارد.

سیاست های ضد اسراییلی احمدی نژاد، واکنش های غرب را در برداشت. دولت اوباما، اعلام کرده سات که خواهان مذاکره با ایران در بسیاری از موارد از جمله برنامه هسته ای ایران است. اما به نظر می رسد که دولت اوباما ترجیح می دهد تا بعد از انتخابات خرداد ماه مذاکرات را آغاز کند.

برنامه گفت و گوی تمدن های خاتمی سبب شد تا روابط تهران با غرب به سمت عادی سازی گام بردارد. وی دو دوره به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و آزادی های اجتماعی را افزایش داد.

اقتصاد آرام و سیاست غیر تهاجمی طی دوران ریاست جمهوری از فاکتورهای اصلی دوران سال هیا 1997 تا 2005 به شمار می روند. این درحالی است که برخی از منتقدان وی، سیاست های او را بسیار ضعیف قلمداد می کنند که حتی نمی توانست تغییرات معنا داری را در عرصه سیاسی کشور به وجود آورد.

در حال حاضر با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت، وضعیت بی کاری و تورم به مراتب بیشتر از دوران آقای خاتمی است.

کریم سجاد پور، تحلیلگر سیاسی معتقد است که اگر انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار شود، خاتمی از شانس بسیار بالایی برخوردار است. زمانی که رای دهندگان ایرانی به پای صندوق های رای بروند، مسلما اقتصاد از جمله مسائلی است که در ذهن آنها خواهد بود.

بسیاری از طرفداران خاتمی پس از انکه آقای خاتمی نتوانست به تمامی وعده های خود عمل کند نا امید شدند.

خاتمی روز یکشنبه کاندیداتوری خود را اعلام کرد و گفت که فکر می کند که حضور وی در انتخابات می تواند رای دهندگان را به پای صندوق های رای بکشناند.

علاوه بر ضعف های سیاسی وی، خاتمی برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود. شورای نگهبان باید کاندیداتوری وی را تایید کند. در انتخابات مجلس سال 2004، شورای نگهبان بسیاری از کاندیداهایی را که دوره قبل صلاحیت آنها را تائید کرده بود، رد صلاحیت کرد.

خاتمی همچنین احتمال اینکه با مهدی کروبی، کاندیدای دیگر اصلاح طلبان در یک میدان رقابت کنند، وجود دارد. خاتمی و کروبی می توانند آرای مردم را به دست آورند، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند احتمال اینکه یکی از این کاندیداها به نفع دیگری کنار رود وجود دارد.

خاتمی و حامیان وی، نگران وضعیت انتخابات هستند. وزیر کشور که شمارش آرا را برعهده دارد، تحت کنترل احمدی نژاد است.

متقاعد کردن رای دهندگان برای حضور در پای صندوق های رای نیز چالش دیگری است که پیش روی آقای خاتمی قرار دارد. در سال 1997 و 2001، شعارهای آقای خاتمی برای تغییرات اساسی سبب شد که بسیاری از قشر تحصیلکرده شهری به سمت صندوق های رای بروند.

سجادپور همچنین معتقد است که شهروندان تهرانی به پای صندوق های رای نخواهند رفت و روستایی ها به مراتب بیشتر از شهری ها در انتخابات شرکت خواهند کرد. احمدی نژاد تصور می کند که این رای دهندگان حامی وی هستند.

مترجم : آرزو دیلمقانى
قنبری: احتمال تحریم بررسی بودجه 88

یک نماینده مجلس از احتمال تصمیم‌گیری مجلس درباره تحریم بررسی بودجه 88 پس از قرائت گزارش‌های تفریغ بودجه 86 و 9 ماهه 87 خبر داد.

داریوش قنبری در گفتگو با آفتاب افزود: «علاوه بر تخلفاتی که دولت در اجرای قانون بودجه 85 داشته و یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به خزانه‌ واریز نکرده است ظاهرا تخلفات دیگری نیز در اجرای قوانین بودجه 86 و 9 ماهه 87 انجام داده است که به زودی در گزارش‌های تفریغ بودجه 86و87 در صحن علنی قرائت خواهد شد».

نماینده ایلام با اعلام اینکه گزارش تفریغ بودجه 86 و 87 به موقع و طی دو هفته آینده در مجلس قرائت می‌شود گفت: «در مجموع این گزارش‌ها بیانگر آن است که دولت چندان به قوانین و مصوبات مجلس مقید نبوده است».

قنبری با تاکید بر اینکه ابهامات زیادی در ارتباط با هزینه کسری بودجه 86 و 9 ماهه 87 وجود دارد گفت: «نحوه اجرای قوانین بودجه نشان می‌دهد که دولت نهم نظارت‌پذیر نیست و تلاش مجلس برای استفاده از سوال، تذکر و سایر ابزارهای نظارتی با بی‌مهری دولت مواجه شده است».

وی واکنش اخیر مقامات دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 85 از جمله برخوردهای غیراصولی دولت نسبت به ابزارهای نظارتی مجلس توصیف کرد و افزود: «منظور دولت از سیاسی خواندن گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 85 چیست؟ آیا مجلس می‌خواهد با دولت سیاسی برخورد کند در حالی که اعداد و ارقام به طور مشخص و شفاف در این گزارش آمده است».

نماینده ایلام ادامه داد: «انتظار مجلس از دولت در خصوص این گزارش این بود که عجولانه برخورد نمی‌کرد و پاسخ مشخص مستدلی در مورد ابهامات مطرح شده ارائه می‌داد».

قنبری تاکید کرد: «در حالی که مجلس در انتظار پاسخ روشن دولت به ابهامات گزارش تفریغ بودجه 85 بود، اظهاراتی از سوی مقامات مطرح شد که نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد توجهی به نقش نظارتی مجلس داشته باشد».

این نماینده مجلس هشتم اظهار داشت: «عملکرد دولت در سال‌های گذشته حاکی از آن است که می‌خواهد بدون توجه به نقش و جایگاه مجلس، خود تصمیم‌گیرنده و مجری باشد».

قنبری با اشاره به تخلفات دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد: «بر اساس برخی گزارش‌ها دولت به مصوبه مجلس در هنگام بررسی بودجه 87 مبنی بر افزایش ردیف‌ها از 39 ردیف لایحه به 260 ردیف را در نظر گرفته است».

وی تصریح کرد: «در این صورت یک تخلف بزرگ و آشکار از مصوبات مجلس و قانون صورت گرفته است و بر اساس آن نمایندگان در مورد ورود به بحث بودجه 88 و تحریم آن تصمیم‌گیری خواهند کرد».

به اعتقاد قنبری در صورتی که دولت مصوبه افزایش ردیف‌های بودجه 87 به 260 ردیف را نادیده گرفته باشد دلیلی برای بررسی بودجه 88 در مجلس باقی نمی‌ماند چرا که مصوبات مجلس تاثیری در آنچه که دولت می‌خواهد اجرا کند ندارد.

وی تصریح کرد: «زمانی که مصوبات مجلس تاثیری در تصمیم دولت ندارد ورود مجلس به بحث بودجه و بررسی و اصلاح آن معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. بنابراین نمایندگان در انتظار قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 و 9 ماهه 87 خواهند ماند و بعد از آن در مورد ورود به بحث بودجه 88 تصمیم می‌گیرند».

به گفته قنبری در صورتی که تخلفات دولت از بودجه در حد نادیده گرفتن ردیف‌های تصویب شده در مجلس باشد نمایندگان باید بررسی بودجه سال آینده را تحریم کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بحث تحریم بررسی بودجه در بین نمایندگان مطرح شده است؟ گفت: «در هفته کاری اخیر مجلس خبرهایی در مورد نادیده گرفتن ردیف‌های تصویب شده در بودجه87 شنیده شد که نمایندگان را بسیار ناراحت کرد و این بحث در میان آنان مطرح شد که در بررسی بودجه 88 وارد نشوند».

نماینده ایلام تصریح کرد: «در صورتی که دولت به مصوبات عمل نکند، مجلس را به بیگاری گرفته است اما مجلس وقت اضافی ندارد تا در بررسی بودجه‌ای که تصمیم نمایندگان مردم در آن بی‌اثر است صرف کند».

قنبری در واکنش به سخنان الهام در مورد یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفت که به خزانه واریز نشده است، گفت: «اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت در مجموع بیش از آنکه با واقعیت سازگاری داشته باشد توجیه عملی است که اتفاق افتاده، اما با قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 و 9 ماهه 87 مشخص خواهد شد که این ادعا تا چه حد با واقعیت قرین است».

این نماینده مجلس ادامه داد: «دولت واکنش مناسبی به گزارش تفریغ بودجه 85 که اولین گزارش تفریغ مربوط به دولت نهم محسوب می‌شود نشان ندادند».

به گفته قنبری دولت بر اساس قانون باید در مقابل عملکرد خود و ارقام بودجه پاسخگو باشد و سیاسی دانستن گزارش‌های رسمی کفایت نمی‌کند.

وی افزود: «دولت برای ادعای خود در مورد یک میلیارد دلار درآمدهای مازاد نفتی و اشتباه مجلس باید مدرک ارائه کند در غیر این صورت با فرافکنی و کلی‌گویی نمی‌تواند از بار مسئولیت خود بکاهد».

قنبری همچنین بودجه 88 را غیرواقعی دانست و گفت: «هزینه و درآمدها در این بودجه با واقعیت سازگار نیست و این بودجه قطعا با کسری مواجه خواهد شد».

به اعتقاد او بودجه 88 در بهترین حالت برای 9 ماه از سال کفایت می‌کند و پس از آن به ارائه متمم بودجه نیاز خواهد بود.

قنبری گفت: «مشکل دیگر بودجه 88 غیر شفاف بودن آن است چرا که از محل حامل‌های انرژی درآمد در نظر گرفته شده در حالی که هنوز وضعیت یارانه‌ها مشخص نیست».

نماینده ایلام ادامه داد: «گره زدن بودجه 88 و محاسبات آن به سرنوشت نامشخص لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها درست نیست و یک اشتباه بزرگ است که دولت در تهیه بودجه 88 مرتکب آن شده است».
وی همچنین با اشاره به غیرواقعی بودن درآمدهای مالیاتی در بودجه 88 تصریح کرد: «در این بودجه هم هزینه‌ها و هم درآمدهایی که از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها و مالیات محاسبه شده غیرواقعی است از طرف دیگر قیمت نفت در این بودجه نیز با توجه به واقعیت‌های موجود و کاهش شدید آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند که منجر به کسری خواهد شد».

وی همچنین پیش‌بینی کرد که دولت برای رفع کسری و مشکلات بودجه‌ای خود در سال آینده به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی ‌آورد.

واکنش به آمدن خاتمی در روزنامه‌های ایران

 واکنش روزنامه‌ها به اعلام کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی حاوی مسائل جالبی است.

در شرایطی که روزنامه های کیهان و اعتماد حجم اصلی صفحات دوم و اول خود را به خبر آمدن خاتمی اختصاص دادند اما این خبر با نوسان در روزنامه های دیگر منتشر شده است. منحنی که می تواند گویای واکنش مدیران، تحریریه های بعضا ناهمسو، ذوق زدگی و البته انتشار همراه با بی تفاوتی باشد.

در میان روزنامه های اعتماد، اعتماد ملی، دنیای اقتصاد، فرهنگ آشتی، سرمایه و وطن امروز فقط روزنامه اعتماد بود که عکس عصر یک شنبه نشست مطبوعاتی خاتمی را استفاده کرده است و بقیه این روزنامه ها با توسل به آرشیو عکسهایشان خلاقیت به خرج داده اند.

سرمایه با عکسی از آغوش باز خاتمی، دنیای اقتصاد با عکسی از او در میان میکروفون ها، فرهنگ آشتی با عکس متعجب خاتمی که در آخرین حضورش در اجلاس داووس سوئیس گرفته شده است، وطن امروز نیز با عکسی قدیمی و اعتماد ملی هم در صفحه دوم خود عکسی از خاتمی را که آن هم در داووس گرفته شده بود البته به همت فتوشاپ با پس زمینه ای سپید منتشر کرد. 

پر کاری کیهانروزنامه کیهان با تیتر«خاتمی بالاخره بله گفت» تقریبا بیش از یک چهارم صفحه دوم خود را به اخبار و مطالبی درباره خاتمی اختصاص داد. تا در کنار روزنامه سرمایه با تیتر«خاتمی آمد» و یا دنیای اقتصاد با تیتر«حضور قطعی خاتمی در انتخابات» متفاوت باشد. 

در این میان سیاست بخش عمده صفحه اول فرهنگ آشتی را که این روزها بیشتر بولتن جشنوداره فیلم فجر است را به خود اختصاص داده بود تا با تیتر« آن مرد آمد» سعی کند سیاسی بنوویسد و بگوید:« با آمدن خاتمی اصولگرایان او را به عنوان «عدویی که سبب خیر شده است» و باعث شکستن رای اصلاح طلبان خواهد شد می دانند...» 

خوشبختی وطن امروز!روزنامه وطن امروز که به عنوان ارگان مهرداد بذرپاش مدیرعامل فعلی سایپا و از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور نهم به حساب می آید نیز در خبری با روتیتر /پس از ماه ها اما و اگر/ خاتمی کاندیداتوری خود را اعلام کرد از نامزدی رئیس جمهور قبلی خبر داد تا در گوشه ای دیگر از صفحه اول بگوید که« جدیدترین مصوبه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی این است که « از خاتمی حمایت کنید اخراج می شوید».

اما نکته احتمالا جا افتاده از قلم وطن امروز و یا جا نیافتاده ابراز خوشحالی در میان این خبر است، آنجا که نوشته است:« سیدمحمد خاتمی پس از کش و قوس های فراوان خوشبختانه شب گذشته در مراسم افتتاح سایت خبری مجمع روحانیون مبارز از حضورش در انتخابات دهم ریاست جمهوری خبر داد.» 

مثلث «هجا»همشهری، جام جم و ایران روزنامه های شهرداری تهران، صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا هر چند مانند روزنامه خورشید خبر اعلام کاندیداتوری خاتمی را دیده بودند اما این خبر را در گزیده اخبار خود جای داده اند. 

حمایت از دبیرکل یا خاتمیشب گذشته پیش بینی واکنش روزنامه اعتمادملی به کاندیداتوری خاتمی بامزه ترین موضوع روز بعد سیاسی بازان بود که البته این روزنامه نیز با تیتر«خاتمی نامزد ریاست جمهوری شد» در خبری دیگر نوشت که «حزب اعتماد ملی از نامزدی خاتمی استقبال می کند.» 

گل به نفع خاتمیروزنامه اعتماد که در کش و و قوس کروبی - خاتمی، روز دوشنبه گلی به نفع خاتمی زده است هر آنچه را در توان داشت به کار گرفت تا بگوید «خاتمی آمد، رئیس جمهور دوران اصلاحات...»

در این خبر می خوانیم:« اصلاح طلبان معتقدند به رغم اعلام کاندیداتوری مهدی کروبی و اکنون سیدمحمد خاتمی همان گونه که خود خاتمی پیشتر اعلام کرده بود کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات آتی هیچ گاه مقابل هم قرار نخواهند گرفت»

1 2 3 4 5 6 >>
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net