بازسازی جریان اصلاحات برای ورود به عرصه سیاسی توسط نوه امام (ره)

دلاور صیامی دبیرکل جبهه حامیان ولایت در گفتگو با خبرنگاران پیرامون دیدار اخیر سید حسن خمینی با کارگزاران، اظهار داشت: دیدار جمعی از اصلاح طلبان با سید حسن خمینی در جهت مشاوره برای بازسازی و ویرایش این جریان انجام می شود چراکه آنان قصد دارند با چهره ای جدید وارد عرصه سیاسی کشور شوند.


صیامی با اشاره به نزدیکی تفکرات سید حسن حسینی به اصلاح طلبان، گفت: اصلاح طلبان به طور قطع برنامه وسیعی برای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری دارند لذا با توجه به اینکه لیدرهای جریان اصلاح طلب و کارگزاران نمی توانند در فاز جدید انتخابات حرکت کنند از چهره سید حسن خمینی برای ورود به عرصه سیاسی کشور استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح طلبان در صدد فعالیت فردی برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری سال آینده هستند، افزود: اصلاح طلبان قصد دارند برای انتخابات سال آینده با معرفی چهره جدید و متفاوت از گذشته وارد صحنه سیاسی شوند.
دبیر کل جبهه حامیان ولایت با اشاره به اینکه انتخابات شورای شهر دوم از دست اصلاح طلبان خارج شد، گفت: اصلاح طلبان سعی می کنند که بحث آزموده شده را دوباره آزمایش نکنند بنابراین فعالیت هایشان برای شورای شهر را جدی تر پیگیری می کنند.
وی خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان و کارگزاران از طریق مشاوره با سید حسن خمینی در پی زمینه چینی برای فعالیت در انتخابات سال ۹۲ هستند.

Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net