نظر سنجی کاندیداهای مجلس هشتم

در حال ساخت بخشی مختص نظرسنجی هستیم که به همین زودی اعلام خواهد شد. در حال حاضر نظر سنجی برای کاندیداهای حوزه(( تبریز ، آذرشهر،اسکو و اهر-هریس)) فعال است

نتایج نظرسنجی شنبه ها اعلام خواهد شد

==========================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 1 (شنبه 13 بهمن ماه 1386)
1- محمد حسین فرهنگی 6 رای - 42.8%
2- اکبر اعلمی 3رای - 21.4%
3- میرتاج الدینی 2رای - 14.2%
4.عشرت شایق 2رای - 14.2%
5.علی اکبرزاده 1رای - 7.1%


نتایج نظرسنجی(اهر-هریس)
شماره 1(شنبه 13 بهمن ماه 1386)

1. عباس فلاحی باباجان 29رای - 70.7%
2. ارسلان کاظم پور 4 رای - 9.7%
3. ولی اله دینی 4 رای - 9.7%
4.غلامحسین مسعودی ریحان 3رای - 7.3%
5.عزت قهرمانی فرد 1رای - 2.4%
===========================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 2 (شنبه 20 بهمن ماه 1386 )

1-جناب آقای محمد حسین فرهنگی با کسب 60رای - 47.6%
2. جناب آقای اکبر اعلمی باکسب 31رای - 24.6% (رد صلاحیت شده)
3. جناب آقای پزشکیان باکسب 12رای - 9.5%
4. جناب آقای میرتاج الدینی با کسب 8رای - 6.3%
5. سرکار خانم عشرت شایق باکسب 6رای - 4.7%
6. جناب آقای علی اکبرزاده با کسب 4رای - 3.1%
7. جناب آقای متفکر آزاد باکسب 3رای - 2.3%
8.جناب آقای رضا عبادی باکسب 2رای - 1.5%
نتایج نظرسنجی(اهر-هریس)
شماره 2 (شنبه 20 بهمن ماه 1386 )


1. عباس فلاحی باباجان باکسب 45رای - 52.3%
2. ارسلان کاظم پور باکسب 12رای - 13.9% (رد صلاحیت شده)
3. ولی اله دینی باکسب 10رای - 11.6%
4.غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 8رای - 9.3%
5.حسین فاتحی باکسب 5رای - 5.8%
6.عزت قهرمانی فرد باکسب 3رای - 3.4%
7. محرم زاده باکسب 3رای - 3.4%
================================================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 3 (شنبه 27 بهمن ماه 1386 )

1-جناب آقای محمد حسین فرهنگی با کسب 117رای - 48.9%
2. جناب آقای اکبر اعلمی باکسب 51رای - 21.3%
3. جناب آقای پزشکیان باکسب 22رای - 9.2%
4. جناب آقای میرتاج الدینی با کسب 17رای - 7.1%
5. سرکار خانم عشرت شایق باکسب 14رای - 5.8%
6. جناب آقای علی اکبرزاده با کسب 6رای - 2.5%
7.جناب آقای رضا عبادی باکسب 6رای - 2.5%
8. جناب آقای متفکر آزاد باکسب 4رای - 1.6%
9.جناب آقای علیرضا منادی باکسب 2رای - 0.8% (نام آقای منادی امروز درج گردیده و 2 رای ثبت شده فقط مربوط به امروز هستند)
نتایج نظرسنجی(اهر-هریس)
شماره 3 (شنبه 27 بهمن ماه 1386 )

1. عباس فلاحی باباجان با کسب 94رای - 46.5%
2. ارسلان کاظم پور باکسب 34رای - 16.8% (رد صلاحیت شده)
3. ولی اله دینی باکسب 25رای - 12.3%
4- حسین فاتحی باکسب 15رای - 7.4%
5.غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 14رای - 6.9%
6.عزت قهرمانی فرد باکسب 12رای - 5.9%
7- محرم زاده باکسب 8رای - 3.9%

==============================================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره ۴ (شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۶)


از مجموع 549 رای ماخوذه


۱.محمد حسین فرهنگی با کسب 263رای - 49%


۲.اکبر اعلمی باکسب 129رای - 24%


۳.پزشکیان باکسب 50رای - 9.3%


۴. عشرت شایق باکسب 28رای - 5.2%


۵.میرتاج الدینی باکسب 27رای - 5%


۶.رضا عبادی باکسب 17رای - 3.1%


۷.علی اکبرزاده باکسب 12رای - 2.2%


۸.متفکر آزاد باکسب 10رای - 1.8%


======================


نتایج نظرسنجی (اهر-هریس)
شماره ۴ (شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۶)


از مجموع 896 رای ماخوذه


۱. عباس فلاحی باباجان با کسب 475رای - 53%


۲.ارسلان کاظم پور باکسب 146رای - 16.2%


۳.غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 125رای - 13.9%


۴.ولی اله دینی باکسب 60 رای - 6.6%


۵.عزت قهرمانی فرد باکسب 41رای - 4.5%


۶.حسین فاتحی باکسب 35رای - 3.9%


۷.محرم زاده باکسب 14رای - 1.5%


=========================================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 5 (شنبه 18 اسفند ماه 1386 )
1.محمد حسین فرهنگی باکسب 395رای - 53.2%
2. اکبر اعلمی باکسب 144رای - 19.4%
3. پزشکیان باکسب 69رای - 9.2%
4.عشرت شایق باکسب 39رای - 5.2%
5. میرتاج الدینی باکسب 38رای - 5.1%
6.رضا عبادی باکسب 25رای - 3.3%
7. متفکر آزاد باکسب 17رای - 2.2%
8. علی اکبرزاده باکسب 15رای - 2%


-------------------------------------------

نتایج نظرسنجی (اهر-هریس)
شماره 5 (شنبه 18 اسفند ماه 1386 )
1.عباس فلاحی باباجان باکسب 529رای - 48.7%
2. ارسلان کاظم پور باکسب 161رای - 14.8%
3. غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 140رای - 12.9%
4. حسین فاتحی باکسب 89رای - 8.2%
5. ولی اله دینی باکسب 73رای - 6.7%
6.عزت قهرمانی فرد باکسب 65رای - 5.9%
7. محرم زاده باکسب 28رای - 2.5%


---------------------------------------------

نتایج نظرسنجی (کلیبر-هوراند)
شماره 5 (شنبه 18 اسفند ماه 1386 )

1.ارسلان فتحی پور باکسب 100رای - 57.8%
2. دکتر علی حمادی باکسب 70رای - 40.4%
3.علی شهابی حددادان باکسب 2رای - 1.1%
4. صمدجعفرپور باکسب 1رای - 0.5%
==================================================================
نظرسنجی برای « کاندیداهای اهر-هریس »
توجه : دوستانی که از نتایج نظرسنجی اعلام نارضایتی و ...... کردند.از طریق لینک زیر صحت نظر سنجی را بررسی فرمایند. http://www.webgozar.com/smsvote/result.aspx?Code=20342


به نظر شما کدامیک از کاندیداها در انتخابات مجلس هشتم پیروز خواهد شد؟

***نحوه شرکت در نظرسنجی***

برای شرکت در نظرسنجی، کد مقابل گزینه مورد نظر را به شماره 30009324 ارسال فرمایید
- در حال حاضر امکان ارسال اس‌ام‌اس با خطوط تالیا و ایرانسل نمی باشد.1- عباس فلاح (کد:2203421)
2- خواجه ای (کد:2203422)
3- قاسم معماری (کد:2203423)
4- صادق بلندی (کد:2203424)
5- دکتر قهرمانی فرد (کد:2203425)
6- مسعود ریحان (کد:2203426)
7- ولی اله دینی (کد:2203427)
8- دکتر شهریار ممی خانی (کد:2203428)
9- ارسلان کاظم پور (کد:2203429)
10- فاتحی (کد:22034210 )

نتایج روزهای شنبه هر هفته اعلام خواهد شد

---------------------------------------------------------------------------
نتایج نظرسنجی
شماره 1 (شنبه 29 دی ماه 1386)
1.آقای عباس فلاح با کسب 34رای - 87.1%
2.آقای ارسلان کاظم پور با کسب 3رای - 7.6%
3.آقای شهریار ممی خانی با کسب 2رای - 5.1%
-----------------------------------------------------------------------------

نتایج نظرسنجی
شماره 2 (شنبه 6 بهمن ماه 1386)
1.آقای عباس فلاح با کسب 39رای - 69.6%
2.آقای ارسلان کاظم پور با کسب 14 رای - 25%
3.آقای شهریار ممی خانی با کسب 3 رای - 5.3%

----------------------------------------------------------------------------
نتایج نظرسنجی
شماره 3 (شنبه 13 بهمن ماه 1386)
1. آقای عباس فلاح با کسب 39رای - 50.6%
2.آقای ارسلان کاظم پور با کسب 35رای - 45.4%
3.آقای شهریار ممی خانی با کسب 3 رای - 3.8%
----------------------------------------------------------------------------
نتایج نظرسنجی
شماره 4 (شنبه20 بهمن ماه 1386)
1.جناب آقای عباس فلاح با کسب 44رای - 47.3%
2.جناب آقای ارسلان کاظم پور با کسب 42رای - 45.1% (رد صلاحیت شده)
3. جناب آقای دکتر شهریار ممی خانی با کسب 6رای - 6.4% (رد صلاحیت شده)
4. جناب آقای غلامرضا مسعودی ریحان با کسب 1رای - 1%
---------------------------------------------------------------------------

نتایج نظرسنجی
شماره 5 (شنبه27 بهمن ماه 1386)

1.جناب آقای مهندس عباس فلاح با کسب 45رای - 45%
2.جناب آقای ارسلان کاظم پور با کسب 45رای - 45% (رد صلاحیت شده)
3. جناب آقای دکتر شهریار ممی خانی با کسب 6رای - 6.% (رد صلاحیت شده)
4. جناب آقای دکتر عزت قهرمانی فرد باکسب 2رای - 2%
5. جناب آقای غلامرضا مسعودی ریحان با کسب 2رای - 2%
=====================================================

Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net